Mercedes-Benz

最新活動

百萬零利率輕鬆入主Mercedes-Benz A/B/C-Class
AMG 指定車款最高享有 60 期零利率優惠

以「星」致敬,即刻坐擁 S-Class、E-Class 豪華座駕

E-Class 四門轎車本月加碼推出
「低頭款、低月付」優購專案!
新年式 V-Class 全新到港,科技配備全面升級!

全星入主